Witamy na oficjalnej Stronie Internetowej

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miejscu Piastowym

 

Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miejscu Piastowym Jesteśmy placówką publiczną, która udziela dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Z myślą o rodzicach i nauczycielach zamieściliśmy w naszej witrynie wzory druków obowiązujących w Poradni, które można pobrać i wydrukować w domu.

W naszej witrynie publikujemy wszystkie ważne informacje, zawiadomienia oraz zaproszenia kierowane do pedagogów i logopedów szkolnych, dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oraz dla rodziców.

Poradnia ma swoją siedzibę w Miejscu Piastowym przy ulicy Dworskiej 14 a. Sekretariat Poradni jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Pełne dane teleadresowe Poradni znajdą Państwo w stopce witryny oraz w zakładce kontakt.

Zachęcamy do korzystania z pomocy Poradni dzieci i młodzież, rodziców i nauczycieli z przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni (gminy: Miejsce Piastowe, Dukla, Jaśliska, Rymanów).

 


Marta Kuc-Jagiełło
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Miejscu Piastowym

Każde dziecko zasługuje na miłość,

szczęście, szacunek, zrozumienie, pomoc -

wtedy cały świat  jest jego domem.

Najnowsze informacje

  • 1
  • 2
Poprzedni Następny

Zaproszenie do udziału w sieci współpracy i samokształcenia

Aktualności | Opublikowano 19-10-2021

Zapraszamy pedagogów i psychologów ze szkół podstawowych z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miejscu Piastowym do udziału w spotkaniu w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Spotkanie odbędzie się 28 października 2021 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Miejscu Piastowym.   Tematyka spotkania: trudności, jakie obserwujemy u uczniów po...

Czytaj więcej

Scenariusz zajęć reintegracyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Kącik Nauczyciela | Opublikowano 22-09-2021

Cel główny: Reintegracja uczniów w klasie. Budowanie wzajemnego zaufania i otwartości. Wyłonienie wizji "idealnej klasy".   Zadania: Prowadzący: zna stopień integracji klasy po powrocie do nauki stacjonarnej i panującą w niej atmosferę; zna obszary, na które warto zwrócić uwagę w dalszej pracy z klasą. Uczeń: lepiej zna swoich kolegów; ma...

Czytaj więcej

Scenariusz zajęć reintegracyjnych dla uczniów klas VII-VIII

Kącik Nauczyciela | Opublikowano 03-09-2021

Cele zajęć: integracja zespołu; poznanie sytuacji emocjonalnej uczniów po okresie zdalnego nauczania. Forma: warsztat Czas trwania: 60 minut   Przebieg zajęć: Powitanie uczniów, przedstawienie tematu zajęć. Rundka wstępna: "Co czuję po powrocie do szkoły?" - Uczniowie kolejno mówią o dominującej u nich emocji. Podsumowanie wypowiedzi uczniów. Ćwiczenie...

Czytaj więcej

Zajęcia reintegracyjne dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Kącik Nauczyciela | Opublikowano 03-09-2021

Czas trwania: 2 x 45 min. Cele realizowanego programu: odbudowa relacji pomiędzy uczniami w zespole klasowym - wzmocnienie integracji klasy, zbudowanie klimatu bezpieczeństwa, zaufania i współpracy; rozwijanie umiejętności porozumiewania się, wzmocnienie komunikacji bez przemocy; minimalizowanie lęku uczniów przed bezpośrednimi relacjami rówieśniczymi w klasie...

Czytaj więcej